MENU
- a joint venture by the four archaeological institutes of Sweden, Finland, Norway, and Denmark

Det Nordiske Biblioteket i Athen søker Førstebibliotekar/Universitetsbibliotekar

Det Nordiske Biblioteket i Athen er et fagbibliotek for arkeologi og antikkens kultur. Biblioteket drives av de fire nordiske instituttene i Athen og inneholder litteratur først og fremst innenfor klassisk arkeologi, historie og filologi. Samlingene består av over 40.000 bind. Biblioteket ligger i distriktet Makrigianni sentralt i Athen, i nærheten av de nordiske instituttene. Biblioteket ledes av et styre bestående av direktørene for de fire nordiske instituttene. Biblioteket drives av to ansatte, hvorav en er bibliotekar og en er fagreferent. Biblioteket anvendes først og fremst av forskere og studenter fra Norden, Hellas og andre land. Det finnes 33 studieplasser på biblioteket.

Det Nordiske Biblioteket i Athen søker nå en Førstebibliotekar/Universitetsbibliotekar i heltidsstilling. Betingelser ifølge greske lover og reguleringer for arbeidsliv

Vi forutsetter at den som tilsettes har utdannelse innen humaniora på enten master eller doktorgradsnivå, hvor søkere med ph.d ansettes som førstebibliotekar, og at vedkommende behersker engelsk og et skandinavisk språk. Kjennskap til moderne gresk språk vil telle positivt. Yrkeserfaring fra bibliotek eller utdanning innenfor Biblioteks- og informasjonsvitenskap vil også telle positivt. Den som tilsettes bør være serviceinnstilt, ha gode samarbeidsevner og sosial kompetanse. Stillingen krever allsidighet og fleksibiliet, og kan tillegges endrede oppgaver innenfor bibliotekets tjenester. Den ansatte vil rapportere til lederen for bibliotekstyret, som er direktør ved ett av de nordiske instituttene.Arbeidsoppgavene omfatter, men er ikke begrenset til:

Arbeidsoppgavene omfatter, men er ikke begrenset til:

 • Planlegging, koordinering og utvikling av bibliotekets virksomhet i samarbeid med hovedbibliotekar og styre
 • Samlingsutvikling med ansvar for anskaffelse og vedlikehold av bibliotekets samlinger
 • Deskriptiv- og emneordskatalogisering og klassifikasjon
 • Referansetjeneste, systematiske søk og assistanse til vitenskapelige ansatte ved instituttene
 • Oppdatering og utvikling av bibliotekets informasjonskanaler
 • Drive forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til bibliotekets utvikling og fagområde
 • Deltagelse i bibliotekets daglige drift

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdannelse innen humaniora på enten master eller doktorgradsnivå (fortrinnsvis innen klassiske fag)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både engelsk og skandinavisk språk
 • Kunnskap om og interesse for bruk av informasjonsteknologi

Meritterende kvalifikasjoner:

 • Yrkeserfaring fra bibliotek eller utdanning innenfor Biblioteks- og informasjonsvitenskap
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kunnskaper i moderne gresk
 • Gode administrative ferdigheter
 • Evne til problemløsning

Det vil tilrettelegges for forsknings- og utviklingsoppgaver knyttet til bibliotekets utvikling og fagområde innenfor 20 % av arbeidstiden. Forskning ut over 20 % av arbeidstiden kan i kortere perioder være aktuelt ved godkjenning.

Alle interesserte, uansett alder, kjønn, religion eller etnisk tilhørighet oppmuntres til å søke.

Tjenesten tiltredes 1. januar 2025, eller snarest deretter. Frist for innsendelse av søknad er den 25. august 2024. Intervjuer planlegges avholdt september måned.

Ytterligere informasjon om det Nordiske Biblioteket i Athen finnes på bibliotekets nettside www.norlib.gr. Spørsmål om arbeidets innhold stilles til biblioteket via e-post: library@norlib.gr.

Spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår stilles til Petra Pakkanen, direktør for det Finske Instituttet i Athen, per director@finninstitute.gr.

Søknad med vedlegg (CV, vitnemål, attester og referanser fra to-tre personer med deres kontaktinformasjon) sendes elektronisk i pdf-format til: library@norlib.gr.

Den norske utlysningsteksten kan også lastes ned her i pdf-format.

Ladda ner kungörelsen på finlandssvenska här.

Stillingsopslag på dansk her.