MENU
- a joint venture by the four archaeological institutes of Sweden, Finland, Norway, and Denmark

New Accessions - September 2020

·    Βικάτου, Ολυμπία (ed.). Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας μεταξύ των ετών 2016-2019, Μεσολόγγι: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, 2019

·    Worning, Angheliki. Μια σύντομη ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1997

·    Ξάνθος, Ελευθέριος Φιλήμων. Αστυπάλαια : ιστορία και ιστορίες, Αθήνα: Ελευθέριος Φιλήμων Ξάνθος, 2009

·    Μιχάλης, Μιχαήλ (ed.). Η ιστορία μίας πόλης, Αθήνα: Δύο Δέκα Εκδοτική, 2014

·    Zilliacus Emil. Tempe och Thermopyle: resebilder, Stockholm: Hugo Gebers förlag, 1937

·    Το έργο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων: απολογισμός 2019, Αθήνα : Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, 2019

·    Laatsch, Katrin. Häuser für die Ewigkeit: Gräber und Mythologie im alten Ägypten, Darmstadt : WBG, 2020

·    Walder, Alice. Forschungen in Ephesos 11:4, Die Chronologie der Kuretenstraße: Archäologische Evidenzen zur Baugeschichte des unteren Embolos von Ephesos von der lysimachischen Neugründung bis in die byzantinische Zeit, Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2020

·    Bencze, Ágnes. The sanctuaries of Medma, [Budapest: Museum of Fine Arts, Budapest, 2019]

·    Goette, Hans Rupprecht. Fragment of a newly discovered portrait of Hadrian in Budapest, [Budapest: Museum of Fine Arts, Budapest, 2019]

·    Spathi, Maria G. Studien zur Koroplastik Äginas, Hamburg: Kovač, 2007

·    Bonato, Lucie, Yiakoumis, Haris. Mykonos et Délos à l'aube du XXe siècle, Paris: Kallimages, 2005

·    Hesberg, Henner von. Archäologische Charakteristika der Inschriftenträger staatlicher Urkunden - einige Beispiele. S.l., s.n., s.a., 2009 (Offprint)

·    Scirpo, Paolo Daniele. Στα ίχνη του τάφου του Αρχιμήδους στις Συρακούσες, Πάτρα: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, [2008] (Offprint)

·    Kiilerich, Bente. What is ugly? Art and taste in Late Antiquity, 2007 (Offprint)

·    Σαμπατακάκης, Βασίλειος. Ένας Σουηδός πάστορας στη Θεσσαλία του 1784, Τρίκαλα: Φιλολογικός Ιστορικός Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρικάλων, 2017 (Offprint)

·    Meinardus, Otto Friedrich August. An Athenian tradition: St. Paul's refuge in the well, Würzburg, 1972 (Offprint)

·    Håland, Evy Johanne. Water sources and the sacred in modern and ancient Greece and beyond, Springer, 2009 (Offprint)

·    Humphrey, John H. (ed.). For the love of Carthage: cemeteries, a bath and the circus in the southwest part of the city: pottery, brickstamps and lamps from several sites: the presence of saints, and urban development in the pertica region: Journal of Roman Archaeology, Portsmouth, Rhode Island, 2020

·    Καμβασινού, Μαρικαίτη. The Temple of Olympian Zeus: and other monuments by the Ilissos, Athens: Athens City Council Cultural Organisation, 2002

·    La Rocca, Eugenio. La Nike di Samotracia tra Macedoni e Romani un riesame del monumento nel quadro dell'assimilazione dei penati agli dei di Samotracia, Roma: Scuola Archeologica Italiana di Atene, 2018

·    Marginesu, Giovanni. Studi sull'economia delle technai in grecia dall'età arcaica all'ellenismo, Roma: Scuola Archeologica Italiana di Atene, 2019

·    Greco, Emanuele, Ριζάκης, Αθανάσιος Δ.. Gli Achei in Grecia e in Magna Grecia : nuove scoperte e nuove prospettive. Atti del Convegno di Aighion (12-13/12/2016) = Οι Αχαιοί στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Ελλάδα: νέα ευρήματα και νέες προοπτικές. Πρακτικά του Συνεδρίου στο Αίγιο (12-13/12/2016), Roma: Scuola Archeologica Italiana di Atene, 2019

·    De Stefano, Francesco. L'immagine e il contesto: produzioni figurative e immaginario sociale nelle comunità della Siritide e del Metapontino (VIII-VI secolo a.C.), Roma: Scuola Archeologica Italiana di Atene, 2019

·    Meyza, Henryk. Nea Paphos. 5, Cypriot red slip ware: studies on a Late Roman Levantine fine ware = Cypryjska ceramika czerwonoangobowana: studia nad późnorzymską ceramiką stołową Lewantu, Varsovie: Centre d'archéologie méditerranéenne de l'Académie polonaise des sciences, 2007

·    Nielsen, Poul-Otto, Nielsen, Finn Ole Sonne. First farmers on the island of Bornholm, The Royal Society of Northern Antiquaries: University Press of Southern Denmark, 2020

·    Χάρης Γιακουμής, Lucie Bonato; εικονογράφηση Gérard Guégan. Από την Ολυμπία στην Αθήνα: Ένα φωτογραφικό ταξίδι στην πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, εκδόσεις Μιχάλης Τουμπής Α.Ε., 2004

·    Anna Blennow and Stefano Fogelberg Rota (eds.). Rome and the guidebook tradition: from the middle ages to the 20th century, Berlin; Boston: De Gruyter, 2019

·    Douglas Underwood. (Re)using ruins: public building in the cities of the late antique West, A.D. 300-600, Leiden; Boston: Brill, 2019

·    Anne Kolb (ed.). Roman roads: new evidence - new perspectives, Berlin; Boston: De Gruyter, 2019

·    Evi Pini. Discover and explore the Archaeological Museum of Kythera: guide for young visitors, Piraeus: Hellenic Ministry of Culture and Sports, General Directorate of Antiquities and Cultural Heritage, Ephorate of Antiquities of West Attika, Piraeus and Islands, 2016

·    Jarosław Bodzek (ed). Studies in ancient art and civilization = De antiquorum artibus et civilisatione studia varia 20, Jagiellonian University Press 2016

·    Guiseppe Sassatelli, Enrico Giorgi (eds.), Pompei intra-extra: archeologi dell'Università di Bologna a Pompei = archeologists from the University of Bologna at Pompeii, Bologna: Bononia University Press, 2017

·    Alexandra Tranta. Silk Museum: a guide, Athens: Piraeus Bank Group Cultural Foundation, 2015

·    Eric Orlin (general editor). The Routledge encyclopedia of ancient Mediterranean religions, New York; London: Routledge Taylor & Francis Group, 2016

·    Anastasia Koumoussi (ed.). Η Πάτρα της Μεσογείου = Mediterranean Patras / επιστημονική επιμέλεια Αναστασία Κουμούση, Πάτρα: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, 2019

·    Ingvar B. Mæhle, Per Bjarne Ravnå, Eivind Heldaas Seland (eds.). Methods and models in ancient history: essays in honor of Jørgen Christian Meyer, Athens: Norwegian Institute at Athens, 2020

·    Svend Hansen (Hrsg.). Repräsentationen der Macht: Beiträge des Festkolloquiums zu Ehren des 65. Geburtstages von Blagoje Govedarica, Wiesbaden: Harrassowitz, 2020

·    Hans-Peter Müller. Schutzblech oder Zierscheibe: eine wiederentdeckte mittelitalische Bronzescheibe im Leipziger Antikenmuseum, Leipzig: Antikenmuseum der Univ. Leipzig, 2011

·    Petra Cain. Porträt eines älteren Mannes aus dem 1. Jh. v. Chr., Leipzig: Antikenmuseum der Univ. Leipzig, 2012

·    Carina Weiss. Ein göttliches Kind: zu den Fragmenten mit der Geburt und der Entdeckung des Erichthonios Leipzig, Antikenmusem der Universität T 654a.b., Leipzig: Antikenmuseum der Universität Leipzig, 2013

·    Hans-Peter Müller. Klazomenische Sarkophage im Antikenmuseum der Universität Leipzig, Leipzig: Antikenmuseum der Universität Leipzig, 2014

·    Raffaella Da Vela. Eine Miniaturkelebe im Antikenmuseum der Universität Leipzig, Leipzig: Antikenmuseum der Universität Leipzig, 2017

·    Η ύδρευση των Αθηνών / [υπεύθυνη "Επτά Ημερών" Ελευθερία Τράιου; γενική επιμέλεια Δημήτρης Παυλόπουλος; σύνταξη Κωστής Γιούργος; σύνταξη ύλης Μαρία Γιαννακούρου], Αθήνα: Καθημερινή (εφημερίδα), 2002